پولیفت و تیفور دسته عایق یک و نیم یا 2 تن

هنگامی که کنار خط برق دار عملیات کابل کشی به تمام شود و یا خط برق دار باشد از

پولیفت و تیفور دسته عایق یک و نیم یا 2 تن

که دسته آن به عایق تا ۲۰ kv مجهز شده است برای کشیدن و محکم کردن در دو تناژ یک و نیم و دو تن مورد استفاده قرار می گیرد

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.