پولیفت زنجیری و تیفور زنجیری

پولیفت زنجیری و تیفور زنجیری

هنگامی که کنار خط عملیات کابل کشی تمام می شود برای محکم کردن کابل و قرار دادن آن بر روی مقره و یا نقطه مورد نظر از این ابزار که در در تناژ 3/4 تن 750 kg و 1/2 تن 500 kg و در ماک های ویتالVITAL سی گل استفاده می شود.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.